Fiber lazerler, günümüz lazer teknolojisinin ulaştığı en son gelişmedir. Bu teknolojinin çok geniş uygulama alanları olacağı umut edilmektedir bunun sebebi hassas optik parça gereksiniminin az olması, yüksek verimlilik, yüksek ışın kalitesi gibi özelliklerin bu teknolojiyi ön plana çıkarmasıdır. Yakın gelecekte hassas işleme, otomotiv, biomedical ve askeri uygulamalar gibi en önemli pazarlar bu teknolojiyi kullanmaya başlayacaklardır. Bu tez çalışması kapsamında, nadir toprak elementi katkılı kazanç fiberi kullanılarak pikosaniye atımlı fiber lazer geliştirilecektir. Yüksek frekansda yüksek enerjili atımlar elde etmek için ana osilatörlü güç yükselteci yöntemi kullanılacaktır. Bu çalışmada öncelikle doğrusal olmayan optik ve fiber lazer ile ilgili teorik bilgiler verilmiştir. Daha sonra lazer sistemini dizayn ve optimize etmek için kullandığımız numerik simulasyon anlatılmıştır. Bu simulasyon doğrusal olmayan Schrödinger denklemini ayrıkadım tekniği ile çözme üzerine kuruludur. Simulasyon ile ilgili teorik bilgi ve simulasyondan elde edilen sonuçlar gösterilecektirmiştir. Son olarak da geliştirilen sistem için yapılan deneysel çalışmaların sonuçları gösterilmiştir. Geliştirilen lazer sistemi, lazer salıngacı, önyükselteç ve güç yükseltecinden oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fiber lazer, yttrebium katkılı fiber lazer sistemi, atımlı lazer, operasyonu, yüksek güçlü lazerler.