KVKK Aydınlatma Metni

Aday Personel İş Başvurusu Aydınlatma Metni

* KVKK METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) KAPSAMINDA 

WEB SİTESİ ADAY PERSONEL İŞ BAŞVURUSU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli Adaylarımız,

Bu metni FiberLAST Fiber Lazer Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. (“FiberLAST” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, iş başvuru sürecinizde kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve bunlara ilişkin yasal haklarınız konusunda sizleri aydınlatmak amacıyla sunmaktayız.

Şirketimize www.fiberlast.com.tr alan adlı Web Sitemiz üzerinde yer alan başvuru formu vasıtasıyla sağlamış olduğunuz: ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, T.C. kimlik numarası ve özgeçmiş bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz ilgili pozisyona uygunluğunuzun Şirketimiz tarafından değerlendirilmesi amacıyla KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi uyarınca “sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması” ve KVKK Madde 5 Fıkra 2 (f) bendi uyarınca “veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir.

Şirketimiz ile referans gösterdiğiniz kişiye/kişilere ait kişisel veriler gibi 3.kişilere ait kişisel veriler paylaşmanız halinde, bu kişisel verilerin işlenmesi açısından, ilgili kişilerin bilgilendirilmesinin ve kanunen gerekmesi halinde açık rızalarının alınmasının sizlerin sorumluluğunda olduğunu önemle belirtmek isteriz. 

İlgili kişinin haklarını düzenleyen KVKK Madde 11’de yer alan haklarınızı kullanmak istediğinizde mukim olduğumuz ODTÜ Teknokent Galyum Blok Z-3, Çankaya/Ankara adresine veya sistemimizde kayıtlı e-postanız olması halinde info@fiberlast.com.tr elektronik posta adresine veya  fiberlast@hs01.kep.tr  kayıtlı elektronik posta adresine, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak başvurabilirsiniz.